facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

REPORTÁŽE

Viac výkonov znamená väčšiu zodpovednosť

17.5.2021

STRABAG – jedna z najvýraznejších európskych stavebných značiek – pôsobí na Slovensku už 30 rokov. Jej dcérska spoločnosť STRABAG s.r.o. sa stala kľúčovým hráčom na našom trhu v oblasti dopravného staviteľstva.

Slovenský dizajnér vyrobil koníka z odpadu

14.5.2021

Dizajnér Anton Stolár sa rozhodol reagovať na environmentálne výzvy dnešnej doby svojským štýlom. Začal sa zaujímať o takzvaný junk dizajn, čiže o dizajn z odpadu.

Britská banka vysadí 10 miliónov stromov

10.5.2021

Britská finančná inštitúcia Lloyds Banking Group verejnosti oznámila, akým spôsobom chce bojovať za čistejšiu planétu a znižovať množstvo vyprodukovaných emisií CO2

Na Slovensku vyrastú geotermálne elektrárne

10.5.2021

Vo zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe môže Slovensku pomôcť geotermálna energia. Tú zatiaľ na energetické účely využívame len minimálne, hoci prírodné podmienky nám v tomto smere prajú.

© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk