facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

REPORTÁŽE

OZE sú pre veľkých investorov čoraz zaujímavejšie

09.9.2020

Veľké čínske firmy sa o obnoviteľné zdroje začali zaujímať oveľa viac po tom, čo výrazne klesli ich výnosy z ťažby ropy, zemného plynu alebo uhlia. Spôsobilo to prepuknutie koronavírovej epidémie, ktorá okrem iného viedla aj k prepadu dopytu po energii. 

Nakladanie s použitými batériami je náročné

04.9.2020

Batérie nepochybne patria medzi najhlavnejšie časti elektrických áut. Veľkou výzvou ostáva ekologické spracovanie poškodených a nefunkčných batérií, ktoré sa stávajú nebezpečným odpadom. Obsah batérií je pre životné prostredie veľmi škodlivý.

Bioprocesor zredukuje odpad o 80 percent

31.8.2020

Kompostovanie sa v poslednom období stáva čoraz populárnejším. Súvisí to nielen s väčšou osvetou verejnosti, ale aj s udržateľným spôsobom života a s ochranou životného prostredia.

Akumulátory si vyžadujú odbornú manipuláciu

27.8.2020

Batérie a akumulátory, ktoré prestanú plniť funkciu a ukončia svoj životný cyklus, sa stávajú odpadom. Tento druh odpadu sa významne podieľa na ohrození životného prostredia ťažkými kovmi.

© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk