facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

DISTRIBÚCIA

Green Magazine vychádza v náklade 6-tisíc kusov a v každom čísle sa venuje energetike, stavebníctvu, obnoviteľným zdrojom, ekológii, inováciám, odpadom a elektromobilite. Keďže sa jedná o B2B magazín, posielame ho priamo na meno manažérom a majiteľom spoločností z oblasti nášho záujmu. Okrem toho sa časopis predáva na stovkách predajných miest na celom Slovensku.

Periodikum posielame okrem predplatiteľov aj do 2 596 miest a obcí, tiež do Českej republiky a europoslancom do Bruselu. Medzi pravidelných odberateľov patria ministerstvá, ale veľký záujem oň prejavujú aj podnikatelia, ekonómovia a široká verejnosť. S časopisom sa celoročne zúčastňujeme odborných veľtrhov a konferencií. 

Pre viac informácií kontaktujte redakciu na office@greenmagazine.sk

© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk