facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Vláda pokročila pri odstraňovaní PCB odpadovPo 30-tich rokoch sa začne s vyberaním PCB látok z nevhodných úložísk a s ich ukladaním do špeciálnych kontajnerov. Vyplýva to z Informácie o postupe riešenia mimoriadnej situácie, vyhlásenej v roku 2019 v lokalite Chemko  Strážske, ktorú schválila vláda.


Ministerstvo vnútra bolo poverené vládou, aby zabezpečilo špeciálne kontajnery na uskladnenie časti PCB odpadov, ktoré sa nachádzajú v nechránenom priestore takzvanej Ošipárne. Rezort prikročí spolu s ministerstvom životného prostredia k dohode o dočasnom umiestnení kontajnerov s PCB odpadom. Celý proces zdržali nejasné vlastnícke vzťahy, administratívne prekážky a postupy, spojené s nakladaním s nebezpečnými odpadmi. Pozemok, na ktorom sa dočasne umiestnia kontajnery so škodlivým odpadom, navrhlo MŽP. Po uzavretí zmluvy so súkromným majiteľom pozemku a jej uverejnením v Centrálnom registri zmlúv, začnú jasiči po 30-tich rokoch odkladov s umiestňovaním PCB odpadov do zabezpečených kontajnerov. Tieto práce sa budú týkať tiež lokality s názvom Prameň a mali by byť ukončené do konca tohto roka. Konečné odstránenie odpadov PCB látok navrhne vláde MŽP, vrátane zabezpečenia jeho rozpočtového krytia.  Zdroje : foto: Pexels
Publikované : 29.9.2021    Autor: MŽP - Michal Cákoci
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk