facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Na Slovensku vyrastú geotermálne elektrárneVo zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe môže Slovensku pomôcť geotermálna energia. Tú zatiaľ na energetické účely využívame len minimálne, hoci prírodné podmienky nám v tomto smere prajú.


Zmeniť to môže projekt spoločnosti PW Energy, ktorá u nás pripravuje výstavbu prvých geotermálnych elektrární. Geotermálnu energiu, teda teplo nahromadené pod zemským povrchom, možno čerpať prakticky všade na svete. Že ide o čoraz využívanejší zdroj aj na výrobu elektrickej energie, potvrdzuje zdvojnásobenie inštalovanej kapacity v Európe za posledné desaťročie. V roku 2019 bolo na kontinente vo fáze výstavby či plánovania 150 projektov geotermálnych elektrární. Aktuálne k nim patria dva zámery na Slovensku, ktoré predstavila spoločnosť PW Energy. Tá chystá výstavbu geotermálnych elektrární pri Žiari nad Hronom a pri Prešove.

„Obe lokality sme vytypovali na základe množstva dát a meraní v spolupráci s odborníkmi zo Slovenska a zo zahraničia vrátane uznávaného experta na geotermálnu energiu Jamesa Koeniga. V oboch oblastiach sme zrealizovali seizmický prieskum a ďalšie práce v teréne, ktoré upevnili predpoklady vyhovujúcich hydrogeotermálnych podmienok. Ďalším krokom bude prieskumný vrt, ktorý by ich mal definitívne potvrdiť,“ informoval projektový manažér PW Energy Michal Mašek.

PW Energy

Čistá a stabilná energia

Geotermálna energia je čistý, udržateľný zdroj, ktorý zabezpečuje prakticky bezemisnú výrobu energie. V takzvanom binárnom cykle, s ktorým sa počíta aj v projektoch PW Energy, vyčerpaná horúca voda zo zeme zohrieva cez výmenníky tepla pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu, a vznikajúca para v technologickom zariadení roztáča turbínu generátora. „Energeticky využitá voda sa po ochladení zatláča späť do horninového podložia cez takzvaný reinjektážny vrt bez toho, aby prišla do styku s okolitým prostredím. V celom cykle sa teda využije opätovne, čo podporuje udržateľnosť,“ približuje Mašek. Ešte predtým sa jej zvyšný energetický potenciál môže využiť na dodávku tepla pre centrálne zásobovanie teplom – vykurovanie domácností, priemysel, v poľnohospodárstve alebo na rekreačné účely.

 Oproti ostatným obnoviteľným zdrojom, ako sú slnko a vietor, je prednosťou geotermálnej energie jej vysoká stabilita. Nie je závislá od počasia a od toho, či svieti slnko, alebo fúka vietor, a preto je dostupná nepretržite. Geotermálna elektráreň má schopnosť slúžiť ako spoľahlivý základný zdroj elektriny (base- load) – v prevádzke môže byť nepretržite po celý rok a s maximálnym výkonom. Hoci vysoko automatizovaná prevádzka geotermálnej elektrárne nie je nákladná a z dlhodobého hľadiska predstavuje efektívny zdroj, najväčšou bariérou sú vstupné náklady na realizáciu. „Samotná výroba zelenej elektriny je tak podobne ako pri ostatných obnoviteľných zdrojoch závislá od určitej formy podpory, ktorá sa najčastejšie realizuje prostredníctvom výkupných cien (Feed-in Tariff), alebo formou priamej investičnej podpory,“ vysvetlil Michal Mašek z PW Energy.

energetika

Príroda nám praje

Na Slovensku sa zatiaľ geotermálna energia využíva na energetické účely v štyroch lokalitách – Sereď, Veľký Meder, Šaľa a Galanta. Všade slúži ako zdroj centrálneho zásobovania teplom. Potenciál krajiny je však väčší. Umocňuje ho nadpriemerný geotermický gradient územia, vyjadrujúci stúpanie teploty s hĺbkou zeme. Napríklad v okolí Prešova dosahuje približne 45 stupňov Celzia, čo je oproti celosvetovému priemeru o 15 až 20 stupňov viac. „Znamená to, že v tejto lokalite postačuje geotermálny vrt s hĺbkou 3-4 kilometre, aby sme narazili na dostatočne horúcu vodu s teplotou 140 – 150 stupňov Celzia, pomocou ktorej možno produkovať elektrickú energiu,“ uvádza Mašek.

 Spoločnosť PW Energy predložila koncom marca úradom na posúdenie vplyvov na životné prostredie ako prvý zámer pri Žiari nad Hronom. „Legislatíva na Slovensku vyžaduje takzvanú veľkú EIA pre všetky geotermálne vrty hlbšie ako 500 metrov, čo značne predlžuje celý proces spustenia projektov. Niektorých investorov to môže odrádzať. Z dôvodu uzavretého primárneho okruhu, v ktorom je geotermálna voda uzatvorená v systéme bez možnosti úniku a teda aj bez vplyvu na okolité prostredie, by bolo vhodné prehodnotiť túto požiadavku a posudzovanie vrtov zaradiť do zisťovacieho konania,“ myslí si projektový manažér Mašek. Predpokladaný geotermálny potenciál pri Žiari nad Hronom by mohol zásobovať zariadenia s inštalovanou kapacitou až 20 MWe, čo by znamenalo produkciu elektriny pre zhruba 50-tisíc domácností a možnosť využitia zostatkového tepla v CZT pre ďalšie desaťtisíce domácností. S obdobnými parametrami ráta aj prešovský zámer.

elektráreň, geotermal

Prvok zelenej transformácie

Geotermálna energia môže krajinám pomôcť k dosiahnutiu ambicióznych cieľov, ktoré si stanovila EÚ. Do roku 2030 sa majú znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Do rovnakého termínu má zároveň z obnoviteľných zdrojov pochádzať 32 % využívanej energie (namiesto súčasných 19 %). Aj tieto kroky majú pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu na kontinente do roku 2050. Keďže za viac ako tri štvrtiny emisií skleníkových plynov je zodpovedný energetický sektor, veľká zelená transformácia sa v nasledujúcich rokoch bude týkať hlavne tejto oblasti. Trend nahrádzania fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi silnie a smeruje doňho čoraz viac finančných zdrojov. Zelená ekonomika je hlavnou kapitolou Plánu obnovy, z ktorého Slovensku pritečie viac ako 6 miliárd eur. Na obnoviteľné zdroje energie je z toho vyčlenených 220 miliónov, čo je podľa viacerých odborníkov v porovnaní s ostatnými krajinami málo.Zdroje : foto - archív PW Energy
Publikované : 10.5.2021    Autor: redakcia Green Magazine
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk