facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Cezhraničná spolupráca zabezpečí spoľahlivé dodávky elektrinyMedzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických distribučných sústav. Investícia sa realizuje v rámci projektu ACON, ktorého cieľom je zaistenie bezpečných a spoľahlivých dodávok energie v prihraničných oblastiach. 


V okolí miest bolo vybudovaných 122 moderných distribučných trafostaníc s inteligentnými prvkami a desiatky kilometrov nových optických liniek. Projekt ACON spája distribučné územie českého EG.D a slovenskej Západoslovenskej distribučnej (ZSD) prostredníctvom inteligentných sústav. Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce je posilnenie integrácie trhu s elektrinou v oboch krajinách, zvýšenie konkurencieschopnosti v regióne a zaistenie bezpečných a spoľahlivých dodávok elektriny.

Prepojenie českého Hodonína a slovenského Holíča bolo znovu sprevádzkované takmer po 30 rokoch. Moderná sústava využíva inteligentné a komunikačné prvky. Vďaka nim je umožnené sprevádzkovanie prepojenia 22 kV Hodonín – Holíč, a tým aj spustenie dodávok elektriny do prihraničných oblastí v Českej republike a na Slovensku, v reálnom čase.

V Holíči a jeho bezprostrednom okolí bude vďaka projektu ACON vybudovaných 65 kilometrov nových optických liniek. Modernizácie sa už dočkalo 8 distribučných trafostaníc, na ktoré sú pripojení obyvatelia mesta. „V trafostaniciach je implementovaná nová technológia so smart prvkami. Tie zaisťujú flexibilnejšiu možnosť riešenia porúch a plánovaných revízií, čím umožňujú plynulú dodávku elektriny pre všetkých zákazníkov, od obyvateľov mesta po podnikateľské subjekty,“ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

elektrika, ZSE

Stabilná distribúcia elektriny pri havarijných stavoch

Okolo Hodonína bolo postavených alebo modernizovaných 114 distribučných trafostaníc. „V rámci prepojenia Holíča a Hodonína sme vybudovali 45 kilometrov nových optických liniek a do konca projektu pribudne ďalších 17 kilometrov. Inštalovali sme tiež 70 smart prvkov do distribučnej sústavy, a to diaľkovo ovládané úsekové spínače a technológie recloser,“ vysvetlil Marian Rusko, predseda predstavenstva spoločnosti EG.D.

Výhody nového prepojenia pocítia obyvatelia českého a slovenského pohraničia najmä v prípade havarijných stavov distribučných sústav. Vďaka cezhraničnej spolupráci bude možné vzájomne si vypomáhať v prípade prerušenia dodávok elektriny. „K rozsiahlemu výpadku došlo v okolí Hodonína v roku 2021, keď južnú Moravu zasiahli silné búrky spojené s ničivým tornádom. Nové prepojenie by v takých prípadoch výrazne pomohlo,“ dodal Marian Rusko.

Cezhraničný projekt ACON je spolufinancovaný z programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF), ktorý zriaďuje Európska komisia. Objem investícií do modernizácie a automatizácie distribučných sietí dosiahne na Slovensku celkovo 92 miliónov eur a v Českej republike viac než 90 miliónov eur. Implementované inteligentné prvky prispievajú k prechodu na koncept inteligentnej siete, takzvaný smart grid, vďaka ktorému bude elektrická sústava pripravená na budúcnosť a umožní pripájanie ešte väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov.Zdroje : foto: archív ZSE
Publikované : 28.5.2024    Autor: Západoslovenská distribučná, a.s.
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk