facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Americká obchodná komora zorganizovala konferenciu o ESGZástupcovia firiem, štátu a expertného sektora sa stretli, aby pokračovali v tvorbe udržateľnej budúcnosti. Takej, v ktorej sa darí zodpovedným podnikateľom, procesom a zodpovedným rozhodnutiam, ktoré zanechávajú pozitívny odkaz pre budúce generácie.


Cieľom ESG je zapájať zodpovedné postupy do jadra obchodných operácií firiem s cieľom tvoriť dlhodobú pozitívnu hodnotu pre celú spoločnosť. Práve aktivity firiem majú za pomoci smerníc ESG prispieť k zmierneniu klimatickej zmeny s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V roku 2022 schválila Európska komisia smernicu, ktorou sa do praxe uvádza ESG reporting. Jeho zavedenie predstavuje významný posun smerom k väčšej transparentnosti a zodpovednému podnikaniu, ale prináša aj povinnosti, ktoré spoločnosti doteraz nemali. Aj keď sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o plnenie regulačnej povinnosti, ESG predstavuje aj príležitosť. Práve vďaka ESG môžu firmy otvorene hovoriť o svojich hodnotách, prezentovať vlastný prístup k zodpovednému podnikaniu a odlíšiť sa v konkurenčnom prostredí.

"Uvedomujeme si dôležitosť dopadov klimatickej zmeny, no zároveň aj fakt, že zelenú transformáciu musíme robiť zmysluplne, efektívne a najmä ju nerealizovať tempom a v rozsahu, ktorý zničí našu konkurencieschopnosť, ohrozí pracovné miesta a dá výhodu štátom, ktoré benefitujú z toho, že životné prostredie nechránia. Nemôžeme podľahnúť slepému aktivizmu a ideológii, ktoré budú odtrhnuté od reality," zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba. 

ESG, EÚ

Príležitosť pre firmy 

Smernica o vykazovaní udržateľnosti podnikov, ktorú schválila Európska komisia, ukladá povinnosť veľkým subjektom verejného záujmu, vykazovať informácie o udržateľnosti. Už dnes je zrejmé, že túto povinnosť nadobudnú aj ďalšie veľké firmy a od 1. januára 2026 sa povinnosť bude vzťahovať aj na malé a stredné firmy, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členských štátov. "Klimatická zmena predstavuje ohrozenie našej prírody, civilizácie a ekonomiky. Zároveň je riešenie klimatickej krízy najlepšou a najväčšou príležitosťou našej doby pre celý biznis sektor a priemysel. Trvalá udržateľnosť musí ísť preto ruka v ruke s ekológiou, sociálnou politikou a profitom našich podnikov," uviedol na konferencii Beyond Green podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. 

Klimatická zmena, sociálna nerovnosť a zlyhania v riadení spoločností si vyžadujú okamžité riešenia a opatrenia. Investori, zákazníci, finančné inštitúcie, zamestnanci, regulačné orgány a mnoho ďalších zainteresovaných strán začínajú nanovo skúmať zodpovedné podnikanie v kontexte výkonnosti ESG spoločností. "Skutočne verím, že obchodní lídri a osoby s rozhodovacou právomocou uznávajú, že skutočná udržateľnosť zahŕňa komplexný pohľad. Spoločnosti, ktoré zanedbajú tieto sprievodné faktory, riskujú poškodenie dobrého mena, finančné straty a zníženú dôveru zainteresovaných strán,” uviedla Erika Vitálošová, predsedníčka výboru pre ESG na pôde Americkej obchodnej komory v SR.

Prístup ESG vznikol na základe teórie spoločensky zodpovedného podnikania. Konferencia Americkej obchodnej komory v SR na túto tému predstavila platformu, na ktorej sa stretli myšlienkoví lídri, odborníci z odvetvia a tvorcovia zmien. Nad rámec tradičného zamerania na zelené iniciatívy sa konferencia ponorila do kritických tém, ktoré formujú budúcnosť zodpovedného podnikania. Podujatie sa zameriavalo aj na presadzovanie udržateľnosti, podporu spolupráce a podnecovanie pozitívnych zmien do budúcna.Zdroje : foto: Depositphotos
Publikované : 23.4.2024    Autor: AmCham, redakcia Green Magazine
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk