facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Zelená energia plní významnú úlohuSlnko, voda a vietor sú zdrojmi s energetickou kapacitou, ktorá dokáže pokryť všetky naše požiadavky. Obnoviteľné zdroje energie budú v najbližšej budúcnosti najdôležitejším pilierom energetiky. Musíme však učiniť viacero opatrení, aby sme ich mohli nazývať plnohodnotnými zelenými zdrojmi.


Posledné mesiace pravidelne počúvame správy o koronavíruse a o jeho dopadoch na život každého z nás. Jednou z tém sú aj zistenia environmentalistov a ekológov, že významné pozastavenie výroby a zníženie spotreby energií priaznivo vplýva na stav životného prostredia. Ako keby sme stále neverili tomu, o čom sa vždy len písalo a hovorilo na rôznych vedeckých fórach. Áno, zníženie spotreby a redukcia spaľovania fosílnych palív na minimum vedie k stavu, ktorý pomôže planéte pozbierať sa z nášho doterajšieho laxného prístupu k nej. Napomôcť tomu môže tiež zvyšovanie efektívnosti rôznych procesov.

„Na základe nových poznatkov o environmentálnych zmenách, ktoré bezprostredne nastali po vyhlásení karantény a núdzového stavu vo viacerých krajinách sveta, je namieste povedať, že jedným z významnejších odkazov tejto doby bude nevyhnutná požiadavka zmeny prístupu k planéte,“ upozornil obchodný riaditeľ spoločnosti Elvosolar Radovan Ančic. To je len jeden z dôvodov, kvôli ktorým sa musíme viac ako doteraz venovať výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnej spotrebe. 

elvosolar, OZE

Do procesu sa musia zapojiť všetci

Medzi hlavné výzvy pre oblasť výskumu a pre celú spoločnosť patrí snaha o zvyšovanie efektivity technológií obnoviteľných zdrojov energií a výstavba energetických diel v súlade s minimálnym dopadom na životné prostredie. Úlohou projektantov a inštalatérov v tomto procese by mala byť jednoduchá distribúcia výkonu k spotrebiteľovi a udržateľnosť stability energetickej sústavy. Dosiahnuť sa to dá pomocou decentralizácie, vyskladaním správnej kombinácie zdrojov s energetickými úložiskami a riadenou spotrebou. Okrem toho je nevyhnutné tvoriť technológie, ktoré zapadajú do systému cirkulárnej ekonomiky s minimálnou energetickou náročnosťou počas celého životného cyklu. Rovnako je potrebné zohľadniť to najpodstatnejšie, a tým je finančná stránka projektu. Do úvahy sa musí zobrať celková cena diela, ale tiež návratnosť investície, cena vyrobenej energie a udržateľnosť projektu. Momentálne kvôli klesajúcej cene energií návratnosť obnoviteľných zdrojov rastie. V skutočnosti ide o klamný jav, ktorý nemôže spomaliť širokoplošný rozvoj zelenej energie. Napriek krátkodobému celosvetovému poklesu spotreby elektrickej energie v dôsledku uplynulých udalostí existuje celospoločenská požiadavka na opätovné naštartovanie ekonomiky a na rast výroby a spotreby energie. Dokonca je požiadavka na rast príkonu pre ďalší rozvoj ekonomiky.

V oblasti spotreby jednoznačne musí dôjsť k zelenej zmene, ktorú predstavuje optimalizácia. Tú je možné dosiahnuť dvomi cestami. Pasívna cesta je o nákupe technológií s vyššou efektivitou, s menším príkonom a s lepšou životnosťou. Aktívny prístup k energetickej efektívnosti je o riadení procesu s ohľadom na spotrebu. Rovnako o zabezpečení optimálnych parametrov napájacej siete a o správnom využití nielen obnoviteľných zdrojov energií v čase. Aktívny prístup zahŕňa meranie, manažment dodávok a spotreby energie a v neposlednom rade aktívny servis. To je smer, ktorým sa musí začať uberať celá spoločnosť vo všetkých oblastiach energetickej spotreby. ELVOSOLAR, a.s. sa už jedenásty rok venuje hľadaniu synergie medzi výrobou energie z obnoviteľných zdrojov a jej efektívnou spotrebou. V oblasti výroby energie sa spoločnosť zaoberá hlavne rozvojom a dodávkami fotovoltických riešení rôznych technických prevedení, ako sú sieťové, hybridné a ostrovné. Tiež solárnym ohrevom a zdrojmi využívajúcimi odpadové teplo z technologických procesov, ako sú Absorpčné chladiace jednotky alebo ORC, čiže Organický Rankinov Cyklus, ktorého princíp je založený na uzatvorenom parnom cykle.

„V optimalizácii spotreby ponúka spoločnosť energetické audity prevádzky s návrhom a s realizáciou riešení pre zabezpečenie efektívnej spotreby elektrickej energie. Ide o rôzne stabilizátory, kompenzácie, filtre, riadenie HVAC aplikácií alebo o meranie sietí,“ objasnil zameranie firmy Elvosolar manažér technického rozvoja Peter Dzurko. Celú oblasť implementácie optimalizačných riešení a obnoviteľných zdrojov následne zastrešujeme podporou komplexných servisných služieb, akými sú energetický dohľad, rôzne služby, správa inštalácie, legislatívne a bežné reporty. Práve v týchto službách a v riešeniach totiž vidíme významný potenciál k zelenej planéte a k redukcii nákladov za energie v celom hospodárskom sektore.Zdroje : foto: Depositphotos, archív Elvosolar
Publikované : 10.11.2020    Autor: Ing. Peter Dzurko, PhD.
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk