facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Zelená domácnostiam II podporí 21-tisíc inštaláciíO poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z národného projektu Zelená domácnostiam II môžu domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja žiadať od marca 2019.


V pilotnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo od roku 2015 podporených 18 501 inštalácií. „Snažíme sa plynulo nadviazať na prvý projekt. V pokračovaní bude do roku 2023 podporených v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja ďalších 21-tisíc inštalácií. V roku 2019 plánujeme kolá na vydávanie poukážok s alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna eur. Novinkou je, že kolá budú vyhlasované častejšie, pravidelne a samostatne pre každé zo štyroch podporovaných zariadení,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Velická.

Všetko prebieha elektronicky

Žiadosti bude možné, rovnako ako v minulosti, vyplniť elektronicky v ohlásených termínoch, vždy v utorok, o 15:00 hod. Harmonogram s konkrétnymi termínmi samostatných kôl je zverejnený na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk. Prvé dve kolá boli vyhlásené v marci 2019, so sumou 800- tisíc eur určenou pre slnečné kolektory a samostatne pre fotovoltaické panely. V týždňových intervaloch nasledujú s rovnakou sumou kolá pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. „Do septembra 2019 plánujeme vyhlásiť spolu 20 kôl. Pre každé zo štyroch zariadení je vyhradených päť samostatných termínov. Vyčlenenie samostatných rozpočtov pre jednotlivé druhy zariadení je prípravou na využívanie zásobníka, ktorý plánujeme otvoriť po úprave informačného systému na vydávanie poukážok koncom roka 2019,“ spresnila generálna riaditeľka A. Velická.

SIEA, Zelená domácnostiam, dotácie, ekológia, peniaze

Poukážky pokryjú maximálne polovicu nákladov

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 percent oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže. Je nevyhnutné, aby inštalácia bola zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie. Aj tento nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov (MW).

Čo sa mení v Zelenej domácnostiam I

  • Spôsob uprednostnenia - Nový spôsob uprednostnenia sa týka žiadostí o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v rodinných domoch, ktoré vykonali opatrenia na zníženie spotreby energie. Rovnako sa týka aj rodinných a bytových domov, ktoré nemajú možnosť využívať teplo zo systémov centrálneho zásobovania. V pokračovaní projektu budú žiadosti domácností, ktoré tieto podmienky splnili, uprednostnené zvýšením hodnoty poukážky. V žiadostiach domácností, ktoré splnia jedno kritérium, sa hodnota poukážky zvýši o 10 percent oproti základnej sadzbe. Pri rodinných domoch, ktoré splnia dve kritériá, sa hodnota zvýši o 25 percent.
  • Výška príspevku - Podľa zverejnených všeobecných podmienok projektu môže rodinný dom získať príspevok maximálne 1 750 eur na slnečné kolektory, 3 400 eur na tepelné čerpadlo a 1 500 eur na kotol na biomasu. Maximálny príspevok na fotovoltaický systém je 1 500 eur pri inštalovanom výkone 3 kilowatty (kW). Príspevok na jeden kilowatt (kW) sa pri fotovoltaike oproti minulosti znížil o polovicu. V úprave sadzby bolo zohľadnené to, že fotovoltaika mala v pilotnom projekte násobne vyšší príspevok oproti ostatným zariadeniam, ale najmenej prispievala k plneniu cieľov projektu. Zároveň však poklesli aj ceny fotovoltaických zariadení dostupných na trhu.


Zdroje : foto - SIEA
Publikované : 19.4.2019    Autor: SIEA
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk