facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Zeleň znižuje kriminalitu a zlepšuje ľudské zdravieAmerickí vedci z Cornell University zrealizovali zaujímavú štúdiu o vplyve prírody na ľudské správanie. Odborníci po analýze 14-tisíc strán textov zistili, že dostatočné množstvo zelene v parkoch znižuje množstvo násilných a ozbrojených zločinov o viac ako 11 percent.


Stromy u ľudí výrazne znižujú mieru stresu, čo má vplyv na väčšiu bezpečnosť v komunite, ale prispieva to aj k celkovému zlepšeniu zdravia. Rozkvitnuté kvety, mohutné stromy a množstvo zelene v mestských častiach pozitívne ovplyvňuje viaceré aspekty sociálneho života. Zistili to vedci z New Yorku, ktorí dlhodobo analyzovali vzťah medzi násilnými zločinmi a prírodou v mestách. Odborníci sa snažili pri porovnávaní vychádzať z predošlých štúdií o kriminálnom správaní. Ich snahou bolo zistiť, ako sa dá prostredníctvom prírody zlepšiť verejná bezpečnosť. Tím, ktorý sa zameral na kriminálne zločiny v meste Chicago a na podiel zelene v okolí, prišiel so zaujímavým zistením. „Pri každom 10-percentnom zvýšení počtu stromov klesol pomer kriminality v prípade lúpeže alebo napadnutia o viac ako 11 percent,“ uviedol Hessam Sadatsafavi pre magazín International Journal of Environmental Research and Public Health, ktorý odbornú štúdiu publikoval.

ľudia, stromy

Výsledkom výskumu bolo, že vedcom sa podarilo nájsť niekoľko vhodných modelov. Tie môžu v budúcnosti pomôcť pri dizajnovaní niektorých častí miest, a tým zvýšiť kvalitu života obyvateľov. „Z pozície dizajnérov nás zaujímalo, či môžeme prostredníctvom našej práce, pri navrhovaní a pri vytváraní prostredia, pomôcť znížiť kriminalitu,“ uviedol pre magazín Intelligent Living vedec Sadatsafavi. Novinárka Luana Steffen v reportáži uviedla, že z deviatich štúdií, ktoré skúmali efekt zelene na násilné trestné činy spojené so zbraňou, sa až v šiestich z nich uvádzalo, že zeleň redukuje kriminalitu. „Existujú dôkazy, že zásahom do prostredia a pridaním zelene v mestách dokážeme znížiť mieru násilných zločinov,“ vyjadril sa Hessam Sadatsafavi v záveroch štúdie.

Vypracujú plány na výsadbu zelene

Po týchto zisteniach je cieľom odborníkov vypracovať odporúčania, ktoré by mohli poslúžiť komunitám na celom svete. Vedci dúfajú, že keď budú ľudia tráviť viac času v parkoch, zlepší sa im zdravie a zníži sa ich náchylnosť na stres. To by mohlo pozitívne ovplyvniť aj mieru kriminality. „Naším cieľom je vyvinúť smernice, ako by sa mali navrhovať komunitné záhrady a mestské parky. Plánujeme informácie o pozitívnych efektoch zelene poskytnúť verejnosti a záhradným architektom,“ uzavrel v rozhovore pre magazín Intelligent Living vedúci projektu Hessam Sadatsafavi. Viaceré štúdie totiž upozorňujú na to, že najmä mohutné stromy pozitívne prispievajú k mentálnemu zdraviu ľudí. Televízia BBC dokonca uviedla, že obyvatelia, ktorí žijú v blízkosti stromov, majú robustnejšiu štruktúru mozgu, vďaka čomu ľahšie zvládajú stresové situácie.

Okrem toho, že príroda napomáha znižovať stres a kriminalitu, pobyt v okolí stromov zlepšuje zdravie a prospieva imunitnému systému. Dendrológovia, ktorí skúmajú stromy, sa domnievajú, že to môže súvisieť s niektorými aromatickými zlúčeninami, ktoré tieto dreviny produkujú. Novinárka Luana Steffen však v reportáži upozornila, že na správanie a na psychickú pohodu obyvateľov nevplýva len dostatok zelene, ale aj jej rozmiestnenie a celkový vzhľad. „Zle udržiavaná zeleň a nesprávne navrhnuté parky môžu páchanú kriminalitu ešte posilniť,“ napísala v publikovanom príspevku na stránke intelligentliving.co.Zdroje : foto - Depositphotos
Publikované : 27.11.2020    Autor: Vladimír Slivka
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk