facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Západoslovenská distribučná investovala vyše 110-tisíc eur do modernizácie vedeniaModernizácie elektrického vedenia sa realizovala v prihraničnej oblasti s Českou republikou. Pri Skalici v lokalite Mlynky bola vybudovaná nová kiosková trafostanica a zakabelizovaných viac ako 700 m vzdušného vedenia.


Doteraz bola táto oblasť zásobovaná elektrickou energiu z trafostanice umiestnenej v Českej republike, čo výrazne komplikovalo údržbu a opravy, pretože práce museli byť objednávané od českých partnerov. Kabelizáciou časti vedenia a jeho umiestnením do zeme spolu s prípravou pre digitalizáciu, sa zabezpečí nižšia poruchovosť, nakoľko takéto vedenie nie je citlivé na poveternostné vplyvy, ktoré sú hlavným zdrojom porúch. Vedenie sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti. Západoslovenská distribučná (ZSD) realizovala túto stavbu v rámci medzinárodného projektu inteligentnej sústavy ACON Smart Grids. Ide o prvý projekt distribučných spoločností (ZSD a E.ON Distribuce) v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu EÚ.

elektrina, ZSE

Celková hodnota podporeného projektu ACON sa pohybuje vo výške 182 mil. eur, pričom spolufinancovanie z európskych zdrojov dosahuje 91,2 mil. eur, t. j. 50 % z hodnoty projektu a náklady každého z partnerov projektu predstavujú približne 50 %. Zároveň ide o historicky prvý slovensko-český projekt, zameraný na masívne nasadzovanie najmodernejších smart technológií, ktorý umožní nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch. Zvýšený zákaznícky komfort pocíti v horizonte nasledujúcich piatich rokov vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. „Jedným z hlavných cieľov projektu ACON je spolupráca distribučných sústav medzi Slovenskou a Českou republikou, preto zahŕňa primárne cezhraničné oblasti.  Výstavba v Skalici je presne príkladom takejto spolupráce. Vybudovaním modernej trafostanice zavádzame do siete inteligentné prvky, vďaka ktorým sa zvýši stabilita sústavy aj v priľahlých oblastiach a do budúcnosti okrem iného zaistí podporu pripájania obnoviteľných zdrojov,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.Zdroje : foto - archív Západoslovenská distribučná
Publikované : 27.11.2020    Autor: Západoslovenská distribučná
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk