facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

V Sabinove investujú do tepelného hospodárstva 1,7 milióna eurV Sabinove investujú do tepelného hospodárstva 1,7 milióna eur. Spoločnosť, ktorá v meste prevádzkuje tepelné hospodárstvo, uspela vo výzve v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. 


Firma Sabyt vďaka tomu získala nenávratnú finančnú pomoc vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Mesto o tom informuje na svojej webstránke. Celkové projektované náklady sú viac ako 1,7 milióna eur bez DPH. Z tejto sumy na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) uhradí 85 percent. Celkovo tak SIEA poskytne viac ako 1,5 milióna eur. Zvyšných 15 percent bude spoločnosť Sabyt financovať z vlastných zdrojov. Do verejnej súťaže sa prihlásilo deväť firiem. Jej víťazom sa stalo združenie Eko Svip Sabinov a Serio Spišská Nová Ves s najnižšou cenovou ponukou.

„Vzhľadom na to, že sa blíži začiatok vykurovacej sezóny a termíny dodávky potrubí sú viac ako 30 dní, bolo so zhotoviteľom diela dohodnuté, že stavebné práce sa začnú interiérovými časťami. Výkopové práce sa tak začnú na jar 2021, teda po ukončení vykurovacej sezóny,“ uvádza mesto na svojej webstránke.     Výmena rozvodov tepla a teplej vody sa vykoná na uliciach Ružová, Murgašova, 17. novembra a v Základnej škole na Ulici 17. novembra. „Hlavným prínosom rekonštrukcie bude zvýšenie efektívnosti výroby tepla, zníženie prevádzkových nákladov, zníženie strát tepla v rozvodoch a zvýšenie štandardu pre konečných odberateľov,“ uzavrela radnica.Zdroje : foto - M.Černý - TASR
Publikované : 05.10.2020    Autor: TASR
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk