facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

V Európe sa každý rok vyprodukuje 138 miliónov ton biologického odpaduÚdaje Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) ukazujú, že recyklovanie odpadu na Slovensku medziročne narástlo o 3 percentuálne body. Aktuálne predstavuje hodnotu 39 percent, no podľa odborníkov to nestačí.


Z výskumu vyplynulo, že obyvatelia začali viac triediť biologicky rozložiteľný odpad, plasty a sklo. Spoločnosť JRK Slovensko a občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vykonali fyzické analýzy odpadov. Tie ukázali, že v smetných nádobách končí 84 percent odpadu, ktorý by sa ešte dal vytriediť. Správne triedenie vyprodukovaného odpadu nepomáha len životnému prostrediu, ale dokáže výrazne znížiť celkové náklady domácností, ktoré vynaložia pri manipulácii s odpadom. Keď budú mestá a obce od januára 2021 separovať málo odpadu, zaplatia za jeho umiestnenie na skládku vyššie poplatky.

tabuľka

Zvyšovaniu nákladov za uloženie odpadu by sa dalo predísť dôslednejšou separáciou. Inštitút environmentálnej politiky, ktorý je nezávislým analytickým útvarom pri Ministerstve životného prostredia SR, zhodnotil snahu Slovákov pri separovaní odpadu. Z výsledkov vyplýva, že celková miera recyklácie dosiahla minulý rok 39 percent. Najväčší pokrok sme zaznamenali v oblasti bioodpadu, ktorého sa zrecyklovalo o 24 percent viac. Podľa fyzických analýz odpadu súkromnej spoločnosti a občianskeho združenia stále končí v smetiach 84 percent odpadu, ktorý by bolo možné vytriediť. „Naše analýzy potvrdili, že v smetných nádobách na zmesový komunálny odpad končí 40 až 60 percent bioodpadu. Ak by samosprávy bioodpad viac kompostovali, na konci procesu by vzniklo prírodné hnojivo využiteľné v poľnohospodárstve,“ povedal Marián Kobolka, odborník na komunálny odpad, zo spoločnosti JRK Slovensko s.r.o. Tento problém však pretrváva v celej Európe. Podľa údajov European Compost Network členské štáty Únie vyprodukujú ročne 138 miliónov ton bioodpadu. Z neho sa spracuje len asi 40 percent, čo predstavuje 12 miliónov ton kompostu.

chalan

Od budúceho roka stúpnu poplatky

Podľa zákona musia mestá a obce zabezpečiť od začiatku roka 2021 triedenie bioodpadu z kuchyne. Týka sa to zvyškov jedál, pokazených potravín, pokrmov po záručnej dobe a tiež odpadu, ktorý je rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Z toho dôvodu by mala byť každá domácnosť, ktorá chce efektívne triediť kuchynský odpad, vybavená prevetrávaným košom s kompostovateľným vreckom. Aj to by mohlo Slovákom pomôcť zlepšiť sa v ukazovateli separovania odpadu. Navyše sa zvýši účinnosť zberu a jeho čistota pre ďalšie spracovanie v kompostárni alebo v bioplynovej stanici. Už o niekoľko mesiacov sa budú meniť poplatky za skládkovanie odpadu. Samosprávy, ktoré budú od januára 2021 triediť menej ako 10 percent odpadu, zaplatia za uskladnenie jednej tony sumu 33 eur. Keď budú mestá a obce obyvateľov motivovať a miera triedenia stúpne nad 60 percent, zaplatia za uskladnený odpad na skládke 11 eur za tonu. „Drahšie skládkovanie motivuje obyvateľov k vyššej miere triedenia, a tým vzniká priestor pre vyššiu recykláciu,“ zdôvodnila analytička Inštitútu environmentálnej politiky Stella Slučiaková.

tabuľka 2

Okrem zákonných poplatkov sa zvyšujú vstupné poplatky u prevádzkovateľov skládok. Náklady na skládkovanie v roku 2020 odhadli analytici ministerstva životného prostredia na 55 eur za jednu tonu. V nasledujúcich rokoch sa pritom predpokladá ďalšie zdražovanie. Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerný Slovák v roku 2018 vyprodukoval  približne 427 kilogramov komunálneho odpadu. Z neho sa zhodnotilo necelých 45 percent a na skládkach skončilo 235 kilogramov odpadu v prepočte na jedného obyvateľa. Keby Slováci separovali dôslednejšie, táto hodnota by sa mohla znížiť približne na 68 kilogramov na obyvateľa.

Ceny poplatkov za uloženie odpadu na skládku

Poplatok za skládkovanie pozostáva zo vstupného a zo zákonného poplatku. Oba poplatky platí vývozca odpadu prevádzkovateľovi skládky. Vstupný poplatok si účtuje prevádzkovateľ za prijatie komunálneho odpadu. Zákonný poplatok odvádza majiteľ skládky do Environmentálneho fondu. Podľa odhadov Inštitútu environmentálnej politiky bude tento rok vstupný poplatok 38 eur za jednu tonu odpadu. Výška zákonného poplatku by mala vzrásť na 17 eur za jednu tonu. Spolu to bude 55 eur za jednu tonu uskladneného odpadu. Minulý rok bola táto cena 42 eur a v roku 2018 len 38 eur.Zdroje : foto - Depositphotos
Publikované : 18.8.2020    Autor: redakcia Green Magazine
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk