facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

V Bratislave pribudne 55 nabíjacích stanícHlavné mesto pokračuje v projektoch, ktoré z neho majú postupne vybudovať smart city s udržateľnými a zelenými riešeniami.


V najbližších troch rokoch by v Bratislave malo vyrásť až 55 nových elektronabíjacích staníc pre elektromobily v rámci projektu URBAN-E. Tento projekt je zameraný na rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v mestách zapojených partnerov projektu – Bratislava, Ľublana a Záhreb. Tiež na vyhodnotenie možností zavedenia inovatívnych modelov udržateľnej dopravy založených na elektrických vozidlách (najmä e-car sharing, e-taxi, e-shuttle). Zameriava sa na otestovanie inteligentných riešení v oblasti zelenej mestskej mobility a parkovania (senzory pre miesta rezervované pre nabíjanie elektromobilov, inteligentná rezervácia nabíjania, vyhodnotenie intermodálnych dopravných riešení). „Návrh lokalít pre plánované rozmiestnenie 50 kusov AC a 5 kusov s DC elektronabíjacích staníc v rámci projektu URBAN-E bude jedným z výstupov projektu.

Bratislava, ZSE, elektromobilita, Európska únia, rozvoj, nabíjacie stanice

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s. pripraví návrh lokalít rozmiestnenia e-nabíjačiek na území hlavného mesta. Následnú realizáciu, inštaláciu elektronabíjacích staníc v Bratislave zabezpečí Západoslovenská energetika ako národný gestor projektu,“ povedala Veronika Šafáriková z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu. Celkový rozpočet tohto medzinárodného projektu je v sume 4,473 milióna eur odhadovaných oprávnených nákladov, so spolufinancovaním 85 % z grantu EÚ v sume maximálne 3,802 milióna eur. Rozpočt slovenskej časti konzorcia v rámci projektu predstavuje 1 405 000 eur vrátane spolufinancovania vo výške 15 %. Náklady na predprojektovú prípravu pokrývajú v plnej výške súkromní partneri projektu. Väčšinu nákladov slovenskej časti konzorcia tvoria investičné náklady súvisiace s výstavbou nabíjacej infraštruktúry.

Bratislava, ZSE, elektromobilita, Európska únia, rozvoj, nabíjacie stanice

„Pokiaľ ide o rozpočet projektu pre hlavné mesto Bratislava, ide o 95 640 eur na obdobie realizácie projektu v trvaní troch rokov. Miera financovania: 85 % zdroje EÚ, maximálna výška spolufinancovania zo strany hlavného mesta: 15 %, t. j. 14 346 €,“ dodala Šafáriková. Rozpočet projektu mesta zahŕňa oprávnené výdavky na štúdie, disemináciu projektu, zvyšovanie povedomia o e-mobilite a projektový manažment. Vzhľadom na typ aktivít realizovaných mestom – „soft“ aktivity sú zamerané na financovanie ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry.

Bratislava, ZSE, elektromobilita, Európska únia, rozvoj, nabíjacie stanice

Okrem projektu URBAN-E Európska komisia podporila ďalšie dva projekty zamerané na budovanie nabíjacej infraštruktúry na Slovensku. Projekt Next-E v hodnote 18,8 milióna eur, sa okrem Slovenska bude realizovať aj v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a Rumunsku a jeho cieľom je uľahčiť jazdu elektromobilom na dlhšie vzdialenosti. Vďaka nemu vznikne v týchto štátoch 222 rýchlych a 30 ultrarýchlych nabíjacích staníc. Ďalším projektom je NCE – AdvancedEvNet v sume 6,2 milióna eur, vďaka ktorému by malo vzniknúť na Slovensku a v Poľsku 13 ultrarýchlych, 60 rýchlych a 70 pomalých staníc, ako aj 10 rýchlonabíjacích systémov s podpornou batériou.Zdroje : ZSE
Publikované : 05.3.2018    Autor: Ing. Ivan Werner
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk