facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Tesco znížilo množstvo potravinového odpadu o 52 percentV rámci Zero Waste prístupu sa stále viac hovorí o potrebe znižovať potravinový odpad. Práve Tesco ako jediný maloobchodník v strednej Európe intenzívne bojuje proti plytvaniu potravinami. Všetko sa začalo pred ôsmimi rokmi vo Veľkej Británii a dlhoročné úsilie už prináša výsledky.


Len na Slovensku darovalo Tesco stovky ton jedla ľuďom v núdzi, potravinovým bankám a charitám. O rozdielnom prístupe ľudí k tomuto problému, o nutnosti eliminovať plytvanie potravinami a o zavedených inováciách priamo v spoločnosti Tesco porozprával časopisu Green Magazine generálny riaditeľ pre strednú Európu Matt Simister. 

Pre firmu pracujete vyše 20 rokov. Kde beriete motiváciu na to, aby ste vydržali pracovať tak dlho pre rovnakú značku?

O tom, ako fungujú potravinové reťazce, som toho veľa nevedel, až kým som nezačal pracovať v Tescu. Za vyše dvadsať rokov som videl rozdiely medzi Južnou Amerikou, Afrikou, Európou a Áziou, a uvedomil som si, že aj moje rozhodnutia môžu pomôcť zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Máme na životy ľudí veľký vplyv: v Tescu zamestnávame takmer pol milióna zamestnancov, prinášame potraviny desiatkam miliónov našich zákazníkov v tisíckach obchodov na celom svete a denne sme v kontakte s dodávateľmi potravín. Je dôležité tráviť veľa času práve s dodávateľmi, pretože jeden zlý krok v kancelárii môže mať vplyv na celý dodávateľský reťazec. Aj o tom som napísal knihu Naše jedlo, naša budúcnosť.

Spoločnosť Tesco je aktívna v boji proti potravinovému odpadu. Prečo ste sa rozhodli spraviť z tejto témy súčasť firemnej stratégie?

Toto rozhodnutie je výsledkom dlhodobého plánovania. Už v roku 2011 sme v Tescu uvažovali nad tým, čo najprospešnejšie môžeme spraviť pre ľudí a pre spoločnosť. Medzi najprospešnejšie veci, na ktorých sme sa zhodli, bolo prinášanie pracovných príležitostí pre ľudí a znižovanie množstva potravinového odpadu v každej krajine, v ktorej pôsobíme. Ja osobne som sa vždy zaujímal o to, ako znižovať potravinový odpad, a preto som sa od roku 2012 začal v našej spoločnosti naplno venovať tomuto problému. Cestoval som po svete a vďaka tomu som získal prehľad o tom, ako fungujú dodávateľské reťazce. Spoločne s dodávateľmi a s našimi kolegami sme sa snažili nájsť riešenie, čo by sme mohli v rámci tohto procesu zmeniť k lepšiemu.

Matt Simister, Tesco, plytvanie S kým všetkým ste konzultovali zavedenie procesov, ktoré súvisia s potravinovým odpadom?

O tomto probléme sme sa rozprávali s kolegami aj s aktivistami, napríklad s významným britským aktivistom Tristramom Stuartom. Hneď na začiatku nám povedal, že musíme začať publikovať údaje o potravinovom odpade. Podľa Tristrama tým dokážeme motivovať aj iných obchodníkov v potravinárskom priemysle a svojich dodávateľov, aby taktiež zverejňovali tieto údaje. To bola jedna z prvých vecí, na ktorých sme v roku 2012 začali vo Veľkej Británii pracovať. Od tohto roku zbierame naše údaje o potravinovom odpade, pravidelne ich zverejňujeme a veríme, že ostatní budú nasledovať náš príklad.

Prekvapilo Vás, že aktivista Tristram Stuart Vám poradil, aby ste začali zverejňovať informácie o potravinovom odpade?

Áno, prekvapilo ma to a nebolo jednoduché presadiť túto myšlienku ani v rámci firmy. Treba si uvedomiť, že sme dobrovoľne odhalili naše citlivé interné údaje. Po publikovaní informácií o potravinovom odpade sme boli zase konfrontovaní s tým, koľko odpadu spôsobujeme. Ja osobne som bol pod veľkým tlakom, keďže som bol v spoločnosti zodpovedný práve za túto agendu. Zariskovali sme, postavili sme sa problému čelom a uvedomili sme si, že z hľadiska dosiahnutia dlhodobého cieľa je zverejňovanie údajov správne a dobré.

Jedným z cieľov udržateľného rozvoja OSN je cieľ 12.3 – znížiť množstvo potravinového odpadu vo svete do roku 2030 na polovicu. V minulosti ste oznámili, že tento záväzok chcete naplniť do roku 2025. Ako sa vám to darí?

Vznik odpadu je ťažké ospravedlniť, má negatívny vplyv na životné prostredie a je nežiaduci vo všetkých smeroch. Zníženie množstva potravinového odpadu na polovicu je veľmi silný cieľ. V strednej Európe máme v tejto oblasti fantastické výsledky. V Tescu na Slovensku sa nám podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu o 52 percent v priebehu dvoch rokov. Za taký krátky čas sa nám podarilo splniť udržateľný cieľ OSN, znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu, a to o 11 rokov skôr ako stanovila OSN. V tomto smere sme prekvapili aj samých seba. V nasledujúcom roku sme od prvého zverejnenia dát spravili v tejto oblasti obrovský pokrok. Mysleli sme si, že ďalší rok bude náročné udržať tento trend, ale išli sme ešte ďalej.

Ako ste dosiahli tieto obdivuhodné výsledky?

Vieme, kde odpad vzniká – hovorím o celom dodávateľskom reťazci, nielen o odpade, ktorý vzniká v našich obchodoch. Primárne sa snažíme zamedziť vzniku odpadu v našich prevádzkach a zároveň hľadáme možnosti, ako v tomto smere pomôcť našim dodávateľom aj zákazníkom. Ak vzniknú potravinové prebytky, jedlo vhodné na ľudskú konzumáciu darujeme ľudom, ktorí ho potrebujú. Keď už nie je vhodné na ľudskú konzumáciu, darujeme ho ako krmivo pre zvieratá alebo ho inak zmysluplne využijeme.

Nadbytočné potraviny, ktoré sa v Tescu nepredajú, darujete Potravinovej banke Slovenska a miestnym charitám. Ako celý tento proces funguje?

Darovať potraviny ľuďom v núdzi sme začali na Slovensku v roku 2015, keď sme do tohto procesu zapojili štyri obchody. Dnes darujeme potravinové prebytky už zo 132 obchodov. Pri väčších hypermarketoch je potravinových prebytkov viac ako v prípade menších prevádzok. Preto hľadáme riešenia, ktoré nám pomôžu zabezpečiť darovanie potravín aj z menších obchodov. Jedným z nich je aj FoodCloud, vďaka ktorému sme spojení priamo s miestnymi organizáciami, ktoré si darované potraviny prídu vyzdvihnúť. Ide o inovatívny start-up pochádzajúci z Írska, ktorý už využívame vo Veľkej Británii a aktuálne aj v Poľsku, v Českej republike, a čoskoro túto aplikáciu plánujeme spustiť aj na Slovensku.

Nevznikajú vám pri darovaní potravín nejaké dodatočné náklady? Prečo by podľa Vás mali aj iné spoločnosti nasledovať takýto príklad?

Odovzdávať potravinové prebytky z obchodov Potravinovej banke znamená zmeniť naše zaužívané procesy, a to už od mikro úrovne. V prvom rade sa musíme uistiť, že jedlo bude v tom čase k dispozícii. Keď však pracujete v spoločnosti, v ktorej je boj proti plytvaniu potravinami súčasťou firemnej stratégie, tak tieto aktivity posúvajú firmu vpred.

Potravinový odpad nevzniká len v obchodoch, ale naprieč celým dodávateľským reťazcom. Spolupracujete aj s dodávateľmi, aby ste pomohli znížiť potravinový odpad v iných častiach dodávateľského reťazca?

Už teraz máme množstvo iniciatív zameraných na boj proti plytvaniu potravinami u našich dodávateľov. Máme napríklad vlastnú značku Perfectly Imperfect, vizuálne nedokonalých, no inak rovnako kvalitných plodín, ktoré predávame za nižšiu cenu. Vďaka tomu pomôžeme predať väčšiu časť úrody, ktorá by inak pravdepodobne skončila ako odpad. S našimi dodávateľmi sme sa podrobne pozreli na to, kde vzniká odpad. Obchodníci napríklad tradične objednávajú výrobky čo najneskôr, aby minimalizovali odpad v obchodoch, lenže potom zase vytvárajú odpad dodávatelia, pretože zastavujú produkt čakajúci na objednávku od maloobchodníka. Bolo to účinné pre obchodníka, ale nie pre dodávateľa a pre náš cieľ – znižovanie potravinového odpadu v celom dodávateľsko-potravinárskom reťazci. A preto sme náš prístup zmenili.

Tesco, plytvanie, potraviny

Aké zmeny ste ešte zrealizovali, aby ste eliminovali vznik odpadu?

Keď dokážete pochopiť, ako celý proces funguje, ste schopní zavádzať ešte efektívnejšie opatrenia. Najlepší spôsob, ako dodať čerstvé produkty zákazníkom, je objednať si ich oveľa skôr. V podstate sme zmenili takmer celý systém plánovania a objednávania tovaru. Vďaka tomu prinášame zákazníkom čerstvejšie výrobky a zároveň sme znížili množstvo potravinového odpadu naprieč celým dodávateľským reťazcom. Tento systém je založený na spolupráci a na partnerstvách s dodávateľmi s cieľom znížiť celkové množstvo odpadu.

Keď hovoríme o odpade, nepatrí sem len potravinový odpad, ale aj odpad v inej oblasti. Aká je vaša stratégia balenia?

Naši zákazníci, a rovnako aj kolegovia, oceňujú, že sa intenzívne snažíme znižovať množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach. Nemôžeme však ignorovať ani to, čo sa deje v oblasti plastového odpadu. Myslím si, že je potrebné neustále upozorňovať na tento problém. V Tescu si uvedomujeme, že vznik potravinového odpadu je úzko prepojený aj s tým, ako sú balené jednotlivé produkty. Zároveň sa však snažíme nepoužívať väčšie množstvo obalov, ako je naozaj nevyhnutné.

Vláda na Slovensku schválila zálohovanie PET fliaš a plechoviek od januára 2022. Čo si o tom myslíte?

Na všetkých iniciatívach, ktoré pomôžu zlepšiť situáciu, chceme participovať a spolupracovať s ostatnými. Veríme, že bude existovať systém, ktorý bude funkčný. Chceme byť pri jeho vytváraní a pomôcť hľadať udržateľné riešenia.

Ste lídrom v oblasti inovácií, plánujete nejakú zaviesť aj v oblasti udržateľnosti?

Myslím, že práve spomínaný FoodCloud je výborným príkladom fungujúcej inovácie, pretože skutočne pomáha v tom, aby sme minimalizovali množstvo potravinového odpadu. Inovácie v Tescu sú založené na tom, aby sme veci robili jednoduchšie a pomáhali našim kolegom, zákazníkom aj partnerom, vrátane Potravinovej banky a miestnych charít, robiť veci jednoduchšie.

Aký je rozdiel medzi zákazníkmi vo Veľkej Británii a na Slovensku, prípadne v našom regióne?

Spotrebitelia vo Veľkej Británii vytvárajú viac odpadu ako spotrebitelia na Slovensku. Slováci sú tiež šetrnejší a opatrnejší pri nakladaní s potravinami, čo súvisí s príjmom. Na druhej strane sú však dodávateľské reťazce v Spojenom kráľovstve viac sofistikované, a preto v nich vzniká oveľa menej odpadu ako v iných krajinách, najmä keď túto situáciu porovnávame s Áziou alebo s Indiou.

Ako sa správajú zákazníci spoločnosti Tesco v oblasti potravinového odpadu? Snažia sa menej plytvať?

Zákazníci majú radi veľký sortiment čerstvých potravín a hojnosť v regáloch. Práve pri čerstvých výrobkoch vzniká najviac odpadu. Je dôležité nájsť správny balans medzi širokou ponukou čerstvých potravín, ale zároveň zbytočne nevytvárať odpad.

Spoločnosť Tesco oslavuje 100 rokov od založenia. Pripravujete nejaké špeciálne aktivity pre zákazníkov?

Vo Veľkej Británii realizujeme viacero aktivít, lebo práve tam pred 100 rokmi založil Jack Cohen spoločnosť Tesco. Na Slovensku pôsobíme kratšie, od roku 1996, a preto nebudeme toto výročie komunikovať tak intenzívne ako vo Veľkej Británii. Treba si však uvedomiť skutočný význam tohto výročia. Pre kolegov je veľmi motivujúce, že pracujú v spoločnosti so storočnou históriou.

 

Kto je Matt Simister?

Matt pracuje v Tescu 24 rokov a od roku 2017 je členom stredoeurópskeho vedenia a generálnym riaditeľom pre strednú Európu. Predtým viedol obrat biznisu vo Veľkej Británii a zastával rôzne pozície v rámci skupiny Tesco, vrátane úlohy komerčného riaditeľa pre potraviny. Bol zodpovedný za nákup a za rozvoj dodávateľského reťazca pre Veľkú Britániu, Írsko, strednú Európu a Áziu. Matt tiež vedie aktivity Tesca v boji proti plytvaniu potravinami a je spoluautorom knihy „Naše jedlo, naša budúcnosť“.Zdroje : foto - Depositphotos, archív Tesco
Publikované : 05.10.2019    Autor: Mgr. Miroslava Ryšková
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk