facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Slovensko nevyužíva zelenú energiu dostatočneSlovenský výbor Svetovej energetickej rady (WEC) vypracoval na podnet Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a OZE (SAPI) odborný posudok. 


Štúdia s názvom Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR jasne hovorí o tom, že naša krajina nedostatočne využíva potenciál v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Odborný posudok upozorňuje aj na to, že kvôli niekoľko rokov pretrvávajúcemu stopstavu, ktorý neumožňuje pripájanie nových zdrojov do distribučnej sústavy, nie je Slovensko schopné plniť energetické záväzky voči Európskej únii. Autori v prvej časti štúdie komplexne opisujú oblasť obnoviteľných zdrojov na Slovensku a jej vývoj za posledných niekoľko rokov. „Zaujímavým zistením bolo, že akčný plán rozvoja OZE z roku 2010 sa nenaplnil pri veterných elektrárňach, ale kapacita fotovoltaických elektrární bola prekročená o polovicu,“ skonštatovala riaditeľka SAPI Veronika Galeková.

solárne panely, Slovensko, OZE

Kapacita je dostatočná

Druhá časť štúdie podrobne analyzovala možnosti pripojenia nových zariadení do distribučnej siete. Podľa autorov štúdie za predpokladu, že existujú záložné zdroje, sa celková kapacita pre obnoviteľné zdroje musí pohybovať rádovo v stovkách megawattov. Stopstav je preto neodôvodnený, technicky nepodložený a podľa členov SAPI zasahuje do slobody podnikania na Slovensku. „Slovenská energetika potrebuje výraznú reformu v rozvoji OZE. Myslím si, že na základe tejto štúdie by to mala byť predovšetkým podpora prioritného odberu zelenej elektriny a zrušenie stopstavu,“ uviedol na tlačovej konferencii Ing. Juraj Kubica, PhD., ktorý pôsobí ako sekretár Slovenského výboru Svetovej energetickej rady a je zároveň hlavným autorom štúdie.

      Podľa odborníkov je v dohľadnej dobe nevyhnutný efektívnejší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. V tomto sektore totiž pracuje vyše 800 inštalatérov malých zdrojov a ďalšie stovky ľudí sa zamestnali v dodávateľskom reťazci. Nielen zverejnená štúdia, ale aj záväzky Slovenska voči EÚ jasne hovoria o tom, že je nevyhnutné, aby sa rozvoj OZE trhovými mechanizmami rozbehol čo najskôr.

 Zdroje : SAPI, foto - Depositphotos
Publikované : 11.12.2018    Autor: SAPI
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk