facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Slovensko má najviac čiernych skládok zo všetkých štátov EurópyNa území našej krajiny sa nachádza toľko ilegálnych skládok odpadu, ako v 22 ostatných štátoch Európy dohromady.


Vyplýva to z porovnania na slovenskom portáli TrashOut. ngo, ktorý mapoval počet čiernych skládok v európskych krajinách. Kým na Slovensku je zaevidovaných takmer 5 000 nelegálnych skládok odpadu, sú krajiny, kde ich nie je ani desať. Ministerstvo životného prostredia pritom na boj s čiernymi skládkami vynakladá milióny eur. Čierne skládky sú na Slovensku dlhodobým problémom. Ministerstvo životného prostredia upozorňuje na to, že ich odstraňovanie je zo zákona úlohou miestnych samospráv. Platí to len v prípade, ak ide o nezákonne umiestnený komunálny alebo drobný stavebný odpad a nezistí sa osoba zodpovedná za ich uloženie. Z pohľadu samospráv je v prípade riešenia problematiky čiernych skládok nevyhnutná zvýšená osveta zameraná na prevenciu vzniku skládok. „Dôležité je aj informovanie občanov o následkoch, ktoré sa ich bezprostredne môžu dotknúť v prípade, ak za odstránenie nezákonne uloženého odpadu bude zodpovedná obec. To znamená možné premietnutie vynaložených nákladov obce do výšky miestneho poplatku za komunálny odpad,“ informoval hovorca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Tomáš Ferenčák.

odpad, Slovensko, čierne skládky, znečistenie

Tisícky čiernych skládok

Výsledky z užívateľskej aplikácie TrashOut. ngo, ktorá mapuje nelegálne skládky na celom svete, sú pre Slovensko hrozivé. Podľa štatistík sa u nás na konci leta nachádzalo až 4 984 nelegálnych skládok. Naša krajina už dlhodobo vedie tento nelichotivý rebríček. Za ňou sa až s odstupom 1 500 čiernych skládok nachádza Rumunsko. Len pre porovnanie, v Slovinsku TrashOut.ngo eviduje 10 nelegálnych skládok a v Luxembursku dokonca žiadnu. Ministerstvo životného prostredia však upozorňuje na to, že niektoré údaje pri aplikáciách tohto typu môžu byť skresľujúce. „Treba brať do úvahy, že samotné výsledky nemusia byť 100-percentné. Niekedy zohráva svoju úlohu aj počet ľudí, ktorí si aplikáciu stiahli a využívajú ju. Na výsledkoch sa to môže prejaviť najmä na miestach, kde je aktívnych užívateľov viac,“ dodal hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.

odpady, Slovensko

Samosprávy dostali 4 milióny eur

Ministerstvo životného prostredia neberie boj proti ilegálnym skládkam odpadov na ľahkú váhu a v minulosti podalo samosprávam pomocnú ruku vo forme finančnej podpory. „Minulý rok sme z Environmentálneho fondu vyčlenili na sanáciu čiernych skládok 4 milióny eur. Podporili sme celkovo 106 samospráv zo všetkých 8 krajov a spolu zo 40 okresov. O dotáciu sa mohli uchádzať obce, mestá a združenia obcí z celého Slovenska,“ informoval Tomáš Ferenčák z ministerstva. Jednou z podmienok pre získanie finančnej podpory pre samosprávu bolo, aby sa nelegálna skládka nachádzala v jej katastri a jej existenciu potvrdil aj príslušný Okresný úrad. 

odpad, Slovensko, čierne skládky, znečistenie

Motivácia triediť odpad mierne stúpa

Slováci pritom nemajú problém len s nelegálnymi skládkami vyskytujúcimi sa na našom území, ale aj so samotným separovaním odpadu. Na Slovensku sa v roku 2016 podľa Eurostatu zrecyklovalo len 23 % odpadu a rok predtým to bolo len 15 %. Z 1,9 tony odpadu, ktorý sa každoročne u nás vyprodukuje, stále až 1,3 tony končí na skládkach. Často pritom ide o nelegálne skládky, ktoré vznikajú na okrajoch obytných zón, pri cestách alebo hlboko v lesoch, kde sú ukryté pred verejnosťou. „Výskyt miest s nezákonne umiestneným odpadom je rôznorodý. Jednak závisí od regionálnych podmienok, ako aj od zavedeného systému zberu komunálneho odpadu. Rovnako aj od uplatňovania kontrolných a sankčných mechanizmov pre danú oblasť. V neposlednom rade aj od uvedomelosti samotných občanov,“ uzavrel hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák. V posledných rokoch u obyvateľov čoraz viac stúpa motivácia triediť odpad a nakladať s ním zodpovedne. Je však otázne, či sa nám do roku 2020 podarí splniť odvážny plán Európskej únie zrecyklovať polovicu vyprodukovaného odpadu.Zdroje : foto - depositphotos
Publikované : 03.1.2019    Autor: Ing. Peter Horvát
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk