facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje fotografickú súťaž EnvirospektrumSlovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 5. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov Envirospektrum na tému Kráčaj udržateľne! Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu.


Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah a rôzne pohľady detí k životu a k prírode. Hlavný cieľ súťaže je dostať žiakov počas jarných, letných a jesenných mesiacov do prírody, ktorú by mali prostredníctvom fotoaparátu vnímať aj na empirickej úrovni.

Organizácia a priebeh:

Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Termín vyhlásenia súťaže: 26. októbra 2020
Uzávierka súťaže (zmena): 3. marca 2021
Vyhlásenie výhercov súťaže: do konca marca 2021

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých typov škôl na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov. Dodržanie témy je hlavnou podmienkou zaradenia fotografie do súťaže.

Viac informácií sa dozviete na stránke: https://www.ewobox.sk/sazp/envirospektrumZdroje : foto - Slovenská agentúra životného prostredia
Publikované : 18.2.2021    Autor: Slovenská agentúra životného prostredia
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk