facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Slnečné kolektory sú výhodnou alternatívouKaždému je jasné, že trvalá kvalita života sa nedá zabezpečiť bez šetrného prístupu k životnému prostrediu. Len málokto pochybuje o tom, že je potrebné obmedzovať spotrebu fosílnych palív a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov.


Čoraz obľúbenejšou a energeticky zrejme najvýhodnejšou možnosťou je využitie energie zo slnka pomocou termických kolektorov. Slnko dodá za jeden rok obrovské množstvo energie. Podľa výpočtov táto hodnota presahuje súčasné energetické potreby ľudstva až 14- tisícnásobne. Slnečná energia je síce rozdelená nerovnomerne z teritoriálneho a z časového hľadiska, ale možnosti na jej aktívne využívanie sú napriek tomu obrovské.

„Podmienky na inštaláciu slnečných kolektorov sú na Slovensku vhodné, ale často absentujú informácie spotrebiteľov o možnostiach ich využitia,“ pripomína Tomáš Jančařík zo spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar. Najčastejší spôsob aktívneho využívania slnečnej energie je jej premena na teplo v termických slnečných kolektoroch. Tie zabezpečujú nielen ohrev pitnej vody (OPV), ale aj ohrev bazénov. Za určitých podmienok je dokonca možné kolektormi zabezpečiť prikurovanie v dome. Z hľadiska úspor je podstatné to, že slnečný kolektor z 1 m2 inštalovanej plochy vyrobí 4-krát viac energie ako fotovoltický panel. Odborníkov na túto problematiku s bohatými skúsenosťami nájdete aj na Slovensku. V Žiari nad Hronom sídli spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., ktorá sa už štyridsať rokov zaoberá výrobou kvalitných slnečných kolektorov.

Uplatnia sa na každej budove

Slnečné kolektory sú vhodné všade tam, kde je potreba ohrievať  vodu. To znamená, že je možné využiť ich v podstate na akejkoľvek budove. Najčastejšie sa tieto zariadenia inštalujú na rodinné a na bytové domy. „Vhodnými objektmi sú napríklad kúpaliská, kempingy, penzióny, hotely, domovy sociálnych služieb a rôzne iné ubytovacie a stravovacie zariadenia,“ doplnil Tomáš Jančařík. Dôležité je zdôrazniť, že na lokalite umiestnenia kolektorov vôbec nezáleží. Zabezpečiť ohriatu pitnú vodu je totiž potrebné rovnako v obecných a v mestských budovách, ako aj vo firmách. Príkladom efektívneho využitia termických kolektorov v obci môže byť inštalácia na poľnohospodárskom družstve Lovčica- Trubín. V mestských podmienkach sa čoraz častejšie stretávame s touto technológiou na bytových domoch alebo v nemocniciach.Zdroje : foto: archív THERMO|SOLAR Žiar
Publikované : 13.11.2020    Autor: Ing. Tomáš Jančařík
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk