facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Sensoneo a Sigfox predstavili riešenie automatizujúce logistiku odpadu vo výrobeSlovenská spoločnosť Sensoneo, ktorá vyvíja a poskytuje riešenia pre inteligentnú správu odpadu a optimalizáciu zvozovej logistiky, v spolupráci s nemeckým operátorom siete internetu vecí Sigfox uviedli na trh komplexné riešenie na monitorovanie indoorových odpadových košov a optimalizáciu ich zvozu.


Riešenie kombinuje Sigfox tlačidlový senzor 0G, ktorý slúži na identifikáciu plných košov a inteligentné riešenie pre správu odpadov Sensoneo, ktoré zhromažďuje všetky dáta a požiadavky a vypočítava optimálne trasy. Riešenie je nasadené v plnej prevádzke u prvého zákazníka – v nemeckej pobočke popredného amerického automobilového výrobcu. Umožňuje zvážať odpad vo výrobných halách a závodoch v optimálnom čase, automatizovať plánovanie trás s cieľom zefektívniť zvoz a minimalizovať ľudský faktor a výpočítať najrýchlejšie trasy v rámci výrobných priestorov pre zber označených košov.

Sensoneo, odpady

Riešenie je cielene vyvinuté pre špecifické potreby výrobných podnikov a vie obsiahnuť naplánované aj „on-demand“ požiadavky. Zahŕňa rôzne premenné, ako je kapacita vozidla, kapacita koša, typ koša a pracovný plán. Integrácia do existujúceho IS je možná prostredníctvom API. Možné je tiež zabezpečenie údajov na platformy tretích strán. Riešenie výborne zapadá do konceptu „štíhlej výroby“ a podporuje princípy priemyslu 4.0. "Záber nášho komplexného inteligentné riešenia sa od vývoja jeho prvotnej verzie v roku 2014 značne rozšíril. Vďaka tomu, že vývoj našich výrobkov a riešení máme pod svojou vlastnou strechou, dokážeme flexibilne zohľadniť špecifické požiadavky rôznych odvetví – Smart odpadový manažment pre výrobné podniky a jeho nástroj na plánovanie trás je jedným z príkladov,“ povedal Martin Basila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Sensoneo. 

Systém fungovania celého riešenia: 

  1. Na predmetné koše, alebo nádoby sa umiestnia tlačidlové senzory Sigfox alebo senzory Sensoneo.
  2. V prípade naplnenia zamestnanec stlačí tlačidlový senzor (v prípade Sensoneo senzorov príde upozornenie automaticky).
  3. Notifkáciu spracuje Platforma pre operátorov - digitálna databáza celej odpadovej infraštruktúry zahŕňajúca všetky dostupné dáta a Zvozovú aplikáciu, cez ktorú sa manažuje nastavenie zvozu, princípy a pravidlá.
  4. Automatizované Plánovanie trás automaticky generuje najkratšiu možnú a najefektívnejšiu trasu, ktorá rešpektuje špecifické požiadavky daného podniku.
  5. Zvozová aplikácia pre vodičov, ktorá zahŕňa To-Do List, Navigáciu v rámci výrobnej haly, Identifikáciu košov, možnosť spätnej väzby na jednotlivých stanoviskách a potvrdenie výsypu.
  6. Analytika sprehľadňuje zozbierané dáta v čase, umožňuje vyhodnocovať produktivitu a poskytuje cenné dáta ohľadom výroby.

Plánovanie trás Sensoneo dokáže pri tvorbe trás zohľadňovať veľmi špecifické požiadavky, ako napríklad: „Vyprázdniť kontajner do 60 minút od požiadania“, „Vodič môže prijať novú trasu až po dokončení všetkých predchádzajúcich.“, „Typy odpadu A a B je možné zvážať súčasne, typ C sa musí zvážať osobitne". 

Sensoneo, odpady

Nasadenie riešenia je možné v priebehu veľmi krátkeho času: „Naše skúsenosti ukazujú, že v prípade dôslednej koordinácie dokážeme riešenie nasadiť v priebehu 7 dní. Vytvorí sa podrobná databáza so všetkými kontajnermi vrátane druhov odpadu, kapacít, umiestnenia koša a najdostupnejšieho miesta na zber. Platforma potom konsoliduje všetky údaje o košoch, o infraštruktúre a zapracúva všetky pravidlá pre plánovanie trás. Palubný panel systému poskytuje rýchly prístup informáciám o všetkých košoch a nádobách, plánovaných, aktuálnych a dokončených trasách, ako aj potvrdeniam služby a hláseným úrovniam zaplnenia. Toto dáva operátorovi úplnú kontrolu nad celým priebehom zberu odpadu a umožňuje mu ju spravovať na diaľku prostredníctvom tabletu alebo smart telefónu, “vysvetľuje Elena Sztochay, riaditeľka pre predaj riešení spoločnosti Sigfox Nemecko.

„Spolupráca s projektovým tímom bola mimoriadne profesionálna a projekt bol realizovaný presne podľa schváleného plánu. Riešenie prináša do nášho interného odpadového hospodárstva poriadok a efektívnosť. Okrem optimalizovaných trás zberu dostávame cenné údaje, ktoré potrebujeme pre strategické rozhodnutia týkajúce sa našej politiky v oblasti odpadového hospodárstva, “uviedol logistický analytik výrobnej automobilovej spoločnosti v Nemecku, ktorá riešenie využíva ako prvý zákazník. Organizácia zberu odpadu podľa skutočnej úrovne zaplnenia nádob, a nie podľa predpokladov, vedie k úspore nákladov spojených so zberom odpadu v približnej výške 30%, a to pri zachovaní alebo dokonca zlepšení kvality služieb.Zdroje : foto - archív Sensoneo, j.s.a.
Publikované : 03.11.2020    Autor: Andrea Basilová, Sensoneo, j.s.a.
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk