facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Prihláste sa na odbornú konferenciu Meranie teplaSlovenská spoločnosť pre techniku prostredia a STU Bratislava Vás pozývajú na 18. ročník konferencie Meranie a rozpočítavanie tepla. Podujatie sa uskutoční v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Hotel Senec na Slnečných jazerách.


Program konferencie bude rozdelený do piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a diskusného fóra k problematike. Prednášky budú venované vývoju v metrológii, energetickej legislatíve Európskej únie a vývoju energetickej legislatívy SR v roku 2017 a 2018. Pozornosť bude organizátor venovať nielen rozpočítaniu nákladov podľa nových pravidiel, ale aj budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie a tradične určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania.

Dôraz sa bude klásť na inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla. Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Prihlášku na konferenciu nájdete TU.

Podrobný program konferenice nájdete TU. 

 

Mediálnym partnerom podujatia je aj časopis Green Magazine.Zdroje : foto: pexels
Publikované : 22.10.2018    Autor: SSTP
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk