facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Podnikatelia nesúhlasia s prijatou novelou zákonaParlament na konci minulého roka schválil novelu zákona o odpadoch. Nariadenie zakazuje používanie jednorazových plastov a zameriava sa na problematiku skládkovania.


Ruší výnimky pre biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne a zavádza povinné váhy pre autá, ktoré vykonávajú zber. Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) s prijatou novelou nesúhlasí. Odborníci vyzývajú ministerstvo, aby svoje kroky prehodnotilo. Podľa nich sa môže stať, že na konci roku 2020 firmy zastavia zber a odvoz všetkých odpadov. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že tieto opatrenia smerujú k európskym cieľom. Podľa nich by sa do roku 2030 malo u nás triediť a recyklovať 60 percent komunálneho odpadu. Do roku 2035 to má byť až 65 percent. „Uvedomujeme si, že ciele sú ambiciózne, preto presadzujeme také opatrenia,“ poznamenalo ministerstvo životného prostredia. Slovensko dlhé roky patrilo v rámci krajín Európskej únie k najhorším z hľadiska množstva ukladaného odpadu na skládky. V uplynulých rokoch došlo k miernemu zlepšeniu. „Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny odpadu, v roku 2018 to bolo len 54 percent,“ informoval Green Magazine hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Z hľadiska jednotlivých krajov sa na Slovensku najlepšie darí Trnavskému, Žilinskému a Banskobystrickému kraju. V týchto oblastiach recyklácia v roku 2018 prekročila hranicu 40 percent. Prispelo k tomu niekoľko opatrení. Od januára 2017 bola zavedená povinnosť pre samosprávy zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom. „V roku 2018 pribudli hnedé smetné nádoby a kompostéry pre obyvateľov bytoviek so zeleňou. Zaviedli sa miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, ktorí nedodržujú pravidlá. Spoplatnili sa ľahké plastové tašky a zefektívnilo sa vykazovanie vyzbieraných kovov,“ vymenoval niekoľko príkladov Tomáš Ferenčák z ministerstva. Zároveň dodal, že poplatky za skládkovanie sa zvýšili tak, aby sa zvýhodnili obce, ktoré, na rozdiel od iných, poctivo triedia.

smetiari, odpad, Slovensko, zákon

Zvozovým firmám stúpnu náklady

Slovensko sa posunie vpred aj v oblasti zálohovania PET fliaš a plechoviek. Staneme sa vôbec prvou krajinou v strednej Európe, ktorá tento systém zavedie v roku 2021. Okrem toho posledná novela ruší aj tri zo štyroch výnimiek, ktoré sa vzťahovali na kuchynský odpad. Dôvodom je, že biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad z domácností stále tvorí pomerne veľkú časť zmesového komunálneho odpadu. S niektorými časťami prijatej novely nesúhlasí Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH). Podľa jej predstaviteľov sú v novele sporné hlavne dva body. Jedným z nich je povinná úprava odpadov pred ich zneškodnením na skládkach. Novela hovorí, že pod úpravou odpadov sa rozumie fyzikálna, biologická, chemická alebo tepelná úprava odpadov. „V praxi to znamená, že mechanická úprava odpadov, čiže drvenie, lisovanie a podobne, nie je chápané ako úprava odpadov v zmysle novely,“ reagovali na prijatý zákon zástupcovia APOH na stránke odpady-portal.sk.

Za ďalší veľký problém považujú to, že autá, ktoré budú zvážať odpad, majú byť vybavené vážiacim systémom. Na niektoré z nich pritom nie je možné takúto technológiu namontovať. Aj keď nie je jasné, ktorých typov vozidiel sa úprava bude týkať, je zrejmé, že si vyžiada miliónové investície. „Cena vážiaceho systému je približne 25-tisíc eur. Podľa našich analýz by sa to malo týkať minimálne 1 500 áut. Vychádza to na investíciu okolo 37 miliónov eur,“ reagovali podnikatelia na stránke odpady-portal.sk.

Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že zmeny sa nebudú týkať len zberových spoločností, ale aj miest a obcí. Od roku 2023 budú musieť bioodpad z kuchyne triediť aj tie samosprávy, ktoré si doteraz uplatňovali výnimku na jeho energetické zhodnocovanie. Od roku 2023 sa ruší výnimka pre mestá a obce, pre ktoré bolo triedenie tohto odpadu technicky zložité. „Naša legislatívna zmena má jednoznačný cieľ, tým je motivovať ľudí odpad triediť a výrobcov vyrábať recyklovateľné výrobky. Okrem toho chceme motivovať samosprávy, aby zaviedli efektívny zber komunálnych odpadov,“ povedal novinárom po schválení novely minister životného prostredia László Sólymos. Spoločnosti, ktoré sú združené v Asociácii podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), nadšenie ministerstva rozhodne nezdieľajú. Schvaľujú snahu urobiť zo Slovenska zelenšiu a čistejšiu krajinu, ale sú presvedčení o tom, že zákon o odpadoch čakajú v budúcnosti ešte ďalšie zmeny. „APOH a Združenie organizácií verejných prác (ZOVP) žiadajú, aby sa legislatíva prehodnotila. Inak budú 31. 12. 2020 nútené pre nezmyselnú legislatívu a nie z vlastnej vôle zastaviť zber a zvoz všetkých odpadov na celom území Slovenska,“ informovali vo zverejnenom vyhlásení členovia združení.Zdroje : foto - Depositphotos
Publikované : 17.3.2020    Autor: Ing. Peter Horvát
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk