facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

OKTE zverejnil údaje o trhu s elektrinou za rok 2020OKTE vo zverejnenom reporte zhrnul situáciu na trhu s elektrinou za uplynulý rok, ktorý bol poznačený pandémiou. 


Na strane zdrojov pribudlo 52 fotovoltických zariadení s celkovým inštalovaným výkonom 3 MW, 6 vodných elektrární a 5 elektrární na zemný plyn alebo biomasu. Jadrové elektrárne stále produkujú viac než polovicu elektrickej energie na Slovensku. Celkovo sa minulý rok podľa OKTE vyrobilo 29,32 TWh elektriny a 22 TWh sa spotrebovalo ako koncová spotreba (celková spotreba bola podľa SEPS 29,31 TWh, čo je pokles o 1 TWh oproti roku 2019). Zaujímavosťou je, že pokračoval trend poklesu obstaraného množstva regulačnej elektriny na hodnotu pod 290 GWh, čo spôsobilo aj ďalší pokles nákladov na regulačnú elektrinu, ktorá sa obstarávala za priemernú cenu 121,81 €/MWh. Zdroje : Foto - Freepik
Publikované : 09.3.2021    Autor: Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk