facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Nemci ročne vyprodukujú 11 miliónov ton potravinového odpaduMinisterstvo životného prostredia Spolkovej republiky Nemecka (SRN) zverejnilo informácie v oblasti potravinového odpadu. Z uvedených údajov vyplýva, že v krajine sa každý rok vyprodukujú milióny ton takéhoto druhu odpadu.


Najväčšia časť vyhodených potravín, približne 59 %, vzniká v domácnostiach. Ide najmä o šupky, listy, zvyšky z kávy a podobne. Nasleduje odpad z reštaurácií a z cateringu, ktorý tvorí 17 %. Ďalších 15 % odpadu z potravín vzniká v spracovateľskom priemysle. Približne 7 % potravinového odpadu pochádza z obchodnej siete a 2 % z poľnohospodárstva. V najbližšom období sa bude vláda snažiť jednotlivé subjekty motivovať k tomu, aby takýto odpad ďalej spracovávali, zhodnocovali a čo najefektívnejšie ho využívali. Preferovať sa bude vyššia miera kompostovania a efektívne využívanie recyklovateľných obalov. „Potraviny, ktoré končia ako odpad, sú problém. Produkcia potravín, ktoré neboli spotrebované a ostali ďalej nevyužité, zaberajú veľké plochy. Ako vláda stojíme pred výzvou toto množstvo potravinového odpadu do roku 2030 zredukovať na polovicu,“ uviedla nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemke vo zverejnenej tlačovej správe. Ďalším krokom ku globálnemu minimalizovaniu odpadu je zbieranie a analyzovanie dát členských krajín, ktoré bude mať na starosti Európska komisia.Zdroje : foto: Depositphotos
Publikované : 30.8.2022    Autor: Mgr. Ján Kolesár
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk