facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Najekologickejšie firmy pochádzajú z EurópyNa svete existuje mnoho spoločností, ktoré si zakladajú na udržateľnom prístupe vo podnikaní. Viaceré z nich sa presvedčili, že takto dokážu byť prospešné pre svet, ale investované prostriedky sa im mnohonásobne vrátia aj vo forme výnosov.


V tohtoročnom rebríčku dominovali najmä firmy so sídlom v Európe a v Spojených štátoch. Renomovaný kanadský magazín Corporate Knights dlhodobo zostavuje rebríček najudržateľnejších spoločností z celého sveta. V zverejnenej štúdii, ktorú časopis vypracoval spolu s agentúrou Thomson Reuters Datastream, poukazuje na to, že priemerný vek spoločností zo svetovej stovky najudržateľnejších firiem je 87 rokov a darí sa im aj finančne. „Sto najudržateľnejších firiem na svete od februára 2005 do decembra 2018 dosiahlo čistý výnos z investícií až 127,35 percenta,“ upozornil Toby Heaps, generálny riaditeľ spoločnosti a šéfredaktor magazínu Corporate Knights.

Kritériá boli prísne

V rámci hodnotenia sa prihliadalo na viacero kritérií. Okrem iného sa posudzovalo aj to, aký je pomer platov priemerným pracovníkom voči manažmentu spoločnosti. Jedným z kritérií okrem finančnej kondície bol aj ekologický prístup firiem k zákazníkom a spätné investovanie do inovácií. Hodnotil sa aj pomer prostriedkov, ktoré korporácie investujú do ekológie a do sociálnych opatrení pre svojich zamestnancov. V rebríčku 100 najudržateľnejších spoločností sveta sa umiestnilo viacero firiem z oblasti informačných technológií, ale aj z finančného sektora, z priemyslu a zo zdravotníctva. Zaujímavosťou je, že až 52 firiem v rebríčku má sídlo v Európe a 22 spoločností je zo Spojených štátov amerických. V rebríčku sa objavili aj oceliarne či ropné spoločnosti, ktoré kladú dôraz na investície do nízkouhlíkového hospodárstva.

Emisie opäť stúpli

Takéto hodnotenia majú podľa medzinárodných organizácií zmysel, lebo môžu motivovať iné spoločnosti, aby sa v snahe dostať sa do prestížneho klubu firiem správali ohľaduplnejšie k prírode a k životnému prostrediu. „Celosvetová situácia v oblasti trvalej udržateľnosti sa za posledných dvanásť mesiacov výrazne zmenila. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) poukázala na to, že emisie skleníkových plynov po päťročnom trende znižovania v roku 2018 opäť vzrástli,“ uvádza sa v hodnotiacej správe, ktorú publikoval časopis Corporate Knights. Celosvetovo však stúpa počet inštalovaných zelených elektrární. Podľa Bloomberg New Energy Finance sa minulý rok vôbec po prvýkrát podarilo v rozvojových krajinách nainštalovať viac elektrární, ktoré budú generovať energiu z obnoviteľných zdrojov, ako elektrární na fosílne palivá.

Firmy chcú znižovať emisie

Je však zrejmé, že svet si čoraz viac uvedomuje dôsledky neschopnosti riešiť environmentálne problémy. Preto sa niektoré svetové spoločnosti odhodlali ku krokom, ktoré by mohli stabilizovať globálne otepľovanie planéty. Internetový portál Corporateknights.com zverejnil informáciu, že firma Royal Dutch Shell sa stala prvou ropnou firmou, ktorá sa zaviazala znížiť produkované emisie. Nasledovala ju najväčšia svetová lodná spoločnosť Maersk, ktorá oznámila, že do roku 2050 nechce produkovať žiadne emisie skleníkových plynov. Firma však pripustila, že ešte nemá presný plán, ako chce tento ambiciózny cieľ dosiahnuť.Zdroje : foto - pexels, pixabay
Publikované : 16.6.2019    Autor: Viliam Popovec
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk