facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Nadmerná produkcia odpadu zaťažuje ekosystémSlovenská republika má dlhodobý problém s odpadom, ktorý obyvatelia na našom území vyprodukujú. V rámci Európskej únie už niekoľko rokov patríme medzi krajiny, ktoré na skládky ukladajú najviac odpadu. 


Len zlomok z neho dokážeme recyklovať a opätovne zhodnotiť. Z toho dôvodu skončí každý rok na skládkach viac ako milión ton odpadu, ktorý nadmerne zaťažuje prírodu. Na našom území sa nachádzajú tisíce nelegálnych skládok. Každá z nich pritom môže predstavovať environmentálne riziko, ktoré by sme nemali podceňovať. Odborníci na summite v New Yorku upozornili, že aj kvôli skládkovaniu rekordne narástla koncentrácia skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Svetový inštitút zdrojov varoval, že v budúcnosti môžu byť v dôsledku extrémneho sucha na planéte až 2,5 miliardy ľudí ohrozené nedostatkom pitnej vody. Aj využívanie internetu negatívne vplýva na prírodu. Posielanie e-mailov, streamovanie hudby a pozeranie filmov každý rok prispeje k navýšeniu emisií o 306 megaton CO2Zdroje : foto - Depositphotos
Publikované : 23.11.2019    Autor: PhDr. Erik Mihalko
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk