facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Európska komisia uviedla Level(s) – európsky rámec pre udržateľné budovyLevel(s) sú významným krokom k udržateľnosti stavebného sektora a výrazným príspevkom pre Európsku zelenú dohodu (Euroapena Green Deal), Akčný plán pre cirkulárnu ekonomiku (Circular Economy Action Plan) a Vlnu obnovy (Renovation Wave) v oblasti stavebníctva.


Pre posúdenie udržateľnosti budov zatiaľ neexistoval v Európskej únii jednotný nástroj. Využívajú sa komerčné certifikačné systémy – americký LEED, britský BREEAM a nemecký DGNB. Level(s) by sa mali stať jednotným a spoločným rámcom pre výstavbu a renovácie budov v udržateľnom štandarde naprieč celou Európou. Level(s) pracuje so základnými parametrami udržateľnosti, čiže meria uhlíkovú stopu, posudzuje materiály, narábanie s vodou, zdravím a komfortom v budove. Všíma si vplyv na zmenu klímy a to všetko v celom životnom cykle budovy a pri hodnotení ekonomických parametrov.

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) ako hlavný ambasádor udržateľného stavebníctva na Slovensku víta uvedenie prvého celoeurópskeho nekomerčného systému pre hodnotenie udržateľnosti budov. „Je to veľká príležitosť pre legislatívu, ktorá v oblasti stavebníctva bude môcť zaradiť parametre udržateľnosti do všeobecne záväzných právnych predpisov a zvýšiť dôraz na prechod k udržateľnému stavebníctvu“ informoval predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura. 

Následne po uvedení Level(s) bude Európska komisia pracovať na vytvorení ďalších nástrojov podporujúcich Level(s). Rovnako očakáva spätnú väzbu od všetkých odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na životnom cykle budov, od projektovania, až po ich likvidáciu. Zdroje : foto - Green Home Gnome
Publikované : 21.10.2020    Autor: Ing. Petra Gibalová, SKGBC
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk