facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Akumulátory si vyžadujú odbornú manipuláciuBatérie a akumulátory, ktoré prestanú plniť funkciu a ukončia svoj životný cyklus, sa stávajú odpadom. Tento druh odpadu sa významne podieľa na ohrození životného prostredia ťažkými kovmi.


Takmer všetky batérie a akumulátory obsahujú nebezpečné látky ako olovo, kadmium a ortuť. Preto tento odpad si vyžaduje pri manipulácii zvláštnu pozornosť. Neplatí to len u právnických, ale aj u fyzických osôb, čiže u občanov. Takéto batérie, samozrejme, nepatria medzi zmesový komunálny odpad, ide o nebezpečný odpad. Je preto dôležité odovzdávať ich iba spoločnostiam, ktoré majú potrebné oprávnenie a garantujú profesionálne zhodnotenia. POWER BATTERY, s.r.o. patrí medzi najvýznamnejšie špecializované spoločnosti v poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve. Jej hlavnou činnosťou je nakladanie s použitými batériami a s akumulátormi. Firma so svojím profesionálnym tímom komplexne zabezpečuje zber, výkup, prepravu a recykláciu odpadových batérií a akumulátorov v rámci celej Slovenskej republiky. Nakladá so všetkými druhmi batérií, ako sú autobatérie, priemyselné či prenosné batérie.

Ďalšou činnosťou spoločnosti je príprava použitých batérií a akumulátorov na opätovné použitie a ich návrat na trh. Komplexnosť služieb uzatvára servis, regenerácia a repasovanie priemyselných batérií a akumulátorov. Rovnako tiež predaj nových automobilových a priemyselných batérií a náhradných dielov. Spoločnosť okrem iného podporuje rôzne charitatívne, spoločenské a športové podujatia.

Dovozcovia a výrobcovia batérií a akumulátorov

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o. vám profesionálne zabezpečí plnenie vyhradených povinností (tzv. „recyklačný poplatok“) na základe získanej autorizácie od MŽP SR na činnosť Tretej osoby (OZV) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorou nás oprávňuje plniť za dovozcov a výrobcov batérií a akumulátorov ich povinnosti.

12-tisíc - kilogramov batérií vyzbiera spoločnosť každý deň. Predstavuje to takmer 3-tisíc ton  zrecyklovaných batérií ročne.

681 - partnerov má firma po celom Slovensku. Patria k nim zberové spoločnosti, obce, firmy a inštitúcie.

1 250 - Powerboxov na použité batérie, rozmiestnila spoločnosť v celej našej republike.

900 - zberných miest má firma na celom Slovensku.Zdroje : archív Power Battery
Publikované : 27.8.2020    Autor: Peter Spodniak
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk