facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Ľudstvo žije od 28. júla na ekologický dlhNa Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme už 3. mája 2022. Negatívna skúsenosť s ekologickým dlhom, ktorá sa každoročne opakuje, nám pripomína, že ľudstvo v predstihu vyčerpalo prírodné zdroje, ktoré je Zem schopná za rok nahradiť. 


Ministerstvo životného prostredia podnecuje štátne inštitúcie a ministerstvá k zodpovednému správaniu sa, aby znásobili potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť od fosílnych zdrojov, predovšetkým uhlia, ropy a plynu. Prispieť k zmene môže každý jednotlivec. Európa a Slovensko potrebuje urýchliť prechod od fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, obmedziť produkciu a spotrebu. Transformácia energeticky náročnej výroby a pozitívne zmeny pri ochrane prírody a prírodných zdrojov pomôžu znížiť ekologický dlh. Dôležité je plnohodnotne využívať potenciál obnoviteľných zdrojov, predovšetkým solárnej energie, zdvojnásobiť tempo inštalácie tepelných čerpadiel a začať využívať geotermálny potenciál.

MŽP sa zameriava na zvyšovanie energetickej účinnosti budov, ktorá je míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR. "Komplexnou obnovou 30-tisíc rodinných domov, vrátane zlepšenia tepelnoizolačných vlastností, zateplenia striech, výmeny okien, je možné dosiahnuť úsporu na úrovni 40 %," uviedlo ministerstvo životného prostredia vo zverejnenej tlačovej správe. Budovy v Európe sú zodpovedné za dve pätiny celkovej spotreby energie a tým pádom významne prispievajú k tvorbe emisií skleníkových plynov.

Na Slovensku je zakázané od 1. januára 2022 používať v reštauráciách a na hromadných podujatiach niektoré jednorazové plastové výrobky, ako príbory, taniere, slamky, miešadlá na nápoje, či nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu. Slovensko tiež, ako prvý štát strednej Európy, zálohuje od začiatku roku 2022 nápojové PET fľaše a plechovky. Znížiť ekologický dlh však môže každý sám od seba - predchádzaním vzniku odpadu, dôsledným triedením komunálneho odpadu, zbytočne neplytvať potravinami. Plánovať si nákupy v obchodoch a rozmyslieť si, či spotrebujeme všetko, čo si kúpime. Možnosťou je aj darovať nespotrebované potraviny pred koncom spotreby.Zdroje : foto: pexels.com
Publikované : 28.7.2022    Autor: MŽP SR
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk